Služby pre stavebníctvo / Stavebný dozor

Stavebný dozor

Odmena za výkon stavebného dozoru je závislá od viacerých faktorov a určuje sa individuálne podľa zložitosti a náročnosti technického riešenia stavby.

Cena sa pohybuje v rozmedzí 0,7 – 1,5% rozpočtových nákladov stavby bez DPH.

Stavebný dozor min. 500 € bez DPH/ mesiac

Občasný stavebný dozor /SD/

Po dohode s investorom vykonáva občasnú kontrolu stavby vo vopred dohodnutom rozsahu. Kontrola stavby by mala byť vykonávaná min. 1 krát za týždeň v dĺžke 1 hodina .

Cena35 € / 1 návšteva
Viac ako 1 hodina18 € / hodina
Alebodohodou

Trvalý stavebný dozor /SD/

Stavebný dozor je denne prítomný na stavbe v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na kontolu vykonávaných prác.  Po dohode so stavebníkom môže vykonávať aj iné činnosti okrem činností vyplývajúcich zo stavebného zákona.

Hodinová sadzba18 € / hod
Z objemu stavbyod 0,8 % do 1,5 %
Alebo
dohodou