SLUŽBY PRE STAVEBNÍCTVO

Komplexné služby pre stavebníctvo, vrátane stavebného dozoru, stavbyvedúceho a projektanta. V ponuke je aj BOZP technik, súdny znalec, technik požiarnych prestupov a deratizér.

Stavebný dozor

Stavbyvedúci

Kominár

BOZP technik

Projektant

Deratizér

Predajca elektrickej energie

Súdny znalec v stavebníctve

Technik požiarnych prestupov

Kapitán rekreačného plavidla

0911 860 233

0905 349 473

Cenová ponuka na vyžiadanie