SLUŽBY PRE STAVEBNÍCTVO

Komplexné služby pre stavebníctvo, vrátane stavebného dozoru, stavbyvedúceho a projektanta. V ponuke je aj BOZP technik, súdny znalec, technik požiarnych prestupov a deratizér.

Kapitán rekreačného plavidla

Cenová ponuka na vyžiadanie