Služby pre stavebníctvo / Podlaha

Podlaha

Cenník zámková dlažba

Cena v €MJ
Položenie zámkovej dlažby10 - 13 m2
Vyrovnanie podkladu makadamom (navozenie)od 3m2
Osadenie obrubníkov4bm
Vyrovnanie lôžka (kamenivo frakcie 4 – 8 mm)od 2m2
Vibrovanie podkladu13h
Pieskovanie13h
*Parkovné sa prepláca v plnej cene.

Cenník plávajúca podlaha

Cena v €MJ
Plávajúca podlaha5,50m2
Vysávanie a penetrovanie podkladu pod plávajúcu podlahu
0,90m2
Lištovanie1,80bm
Osadenie prechodových líšt 6ks
*Parkovné sa prepláca v plnej cene.

Cenník

Cena v €MJ
Uloženie polystyrénu na ploché podlahy4m2
položenie separačnej fólie0,6m2
položenie geotextílie0,8m2