Ďaľšie služby / Odhŕňanie snehu (ručne a strojové)

Odhŕňanie snehu (ručne a strojové)

Cenník

cestovné ( osobné auto )0,35€ bez DPH / km
cestovné ( dodávka )0,60€ bez DPH / km
Ručne12 € bez DPH / osoba / hodina (+ cestovné a + každá začatá hodina)
Strojovo14 € bez DPH/ osoba/hodina (+ cestovné a + každá začatá hodina) + nájom prístroja podľa cenníka