Služby pre stavebníctvo / Murárske práce

Murárske práce

Cenník

Murovanie betónovými tvárnicami DT 30 – 4031.00 € / m3
Betonáže základových múrov, pätiek, pásov24.00 € / m3
Viazanie betonárskej ocele (výstuž, KARI sieť)0.45 € / kg
Debnenie základov, vencov, prekladov15.00 € / m2
Rozoberanie debnení tradičných3.00 € / m2
Betonáže vencov, železobetónových dosiek29.00 € / m3
Zašalovanie stropu (liateho) systém Doka10.00 € / m2
Odšalovanie stropu Doka6.00 € / m2
Armovanie (viazanie) výstuže0.90 € / kg
Montáž keramického stropu19.00 € / m2
Montáž podpornej konštrukcie keram. stropu5.00 € / m2
Odšalovanie podpornej konštrukcie stropu3.00 € / m2
Prenájom debnenia Dokaod 0.25 € / deň
Vyhotovenie debnení schodiska priamočiarého39.00 € / m2
Rozoberanie debnení schodiska priamočiarého5.00 € / m2
Murovanie nosného muriva hr. 200 – 250 mm33.00 € / m3
Murovanie obvodového muriva 300 – 450 mm31.00 € / m3
Murovanie priečok hr. 75 – 175 mm8.00 € / m2
Väzba priečok muriva3.90 € / m
Murovanie rohov, kútov do iného uhla (pílenie)6.00 € / m
Osadenie prefabrikovaných prekladov (do 80kg)9.00 € / ks
Osadenie keramických prekladov4.00 € / ks
Osadenie oceľových zárubní24.00 € / ks

Strojové omietky - cenník

Vápennocementové omietky (iba práca)m24,5 €
Vápennocementové omietky (práca+materiál)m27,9 €
Sádrové, gletové omietky (práca + materiál)m28,9 €
Vápennocementové omietky vonkajšiem29,6 €