Služby pre stavebníctvo / Maliarské a pridružené murárske práce

Maliarské a pridružené murárske práce

Cenník

Odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru
5 - 10.00 € / m2
Odstránenie nesúdržných omietok 50 – 100%
20.00 € / m2
Penetrácia stien, stropov- interiéru0.60 € / m2
Prednástrek – cementový špric12.00 € / m2
Omietka jadrová, štuková, jemná (ručne)
17.00 € / m2
Stierkovanie stien, stropov12.50 € / m2
Vystuženie armovacou tkaninou (sieťkovanie)4.30 € / m2
Interiérová tenkovrstvová omietka
5.50 € / m2
Maľovanie – klasický 2x náter (základný+vrchný)5.50 € / m2
Príplatok za styk farieb (viacfarebný náter)
5.50 € / m