Výkopové práce

Cenník

Ručný výkop (tr. zeminy 1,2)33 € / m3
Výkop základový pás stroj š. od 500 mm20 € / m3
Výkop základový pás stroj š. od 500 mm30 € / m3
Dočistenie základového pásu ručne do hl.1m12 € / m
Dočistenie základovej pätky ručne do hl.1m17 € / m2
Násypy zo štrkpieskov + hutnenie12.5 € / m3