Cenník

cestovné ( osobné auto )0,35€ bez DPH / km
cestovné ( dodávka )0,60€ bez DPH / km
2 krát zamestnanec20 € bez DPH/ osoba/hodina (+ cestovné a + každá začatá hodina) , nájom prístroja podľa cenníka