Jadrové vŕtanie

Minimálna fakturovaná cena je 250,-EUR + doprava.
(Ak ide o malý rozsah prác, vrtov )

Cestovné 0,35€ bez DPH/ km osobné auto,  cestovné 0,60 € bez DPH/ km – dodávka 

Cenník

PriemerCena za hĺbku vrtu bez DPHCena za hĺbku vrtu s DPH
Ø 32 - 52 mm0,75 €0.90 €
Ø 62 - 72 mm0,87 €1,04 €
Ø 82 - 102 mm0,98 €1,18 €
Ø 112 mm1,10 €1,31 €
Ø 122 mm1,15 €1,38 €
Ø 127 mm1,20 €1,44 €
Ø 142 - 162 mm1,25 €1,50 €
Ø 182 mm1,40 €1,68 €
Ø 200 mm1,70 €2,01 €
Ø 225 mm1,85 €2,22 €
Ø 250 mm2,15 €2,58 €

Doplnkové ceny:

Kotva 1 ks/1,20 EUR.

Šikmé vŕtanie príplatok +10 % k základnej cene.

Vŕtanie nasucho príplatok +25% k základnej cene.

Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.

Doprava na pracovisko 0,33 EUR/km.

Vŕtanie vo výške nad 150 cm +15% k základnej cene.

Použitie vlastnej elektrocentrály 8,80 EUR/h.

Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50 EUR/deň

Vrt hlbší než 40 cm 15 % k základnej cene.

Pri väčšom obsahu železa sa cena zvýši o 10,- EUR na 1 cm² plochy rezu.

Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 14,30 EUR/h/pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra.

V prípade ochrany susediacich častí (napr. pred striekajúcou vodou) našou firmou bude započítané 14,50 EUR/h/pracovníka

Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.

Prestoje nezavinené našou firmou 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník.

Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník.

V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad zostáva majetkom objednávateľa.

Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.

Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať .

Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.

Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníka 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník za celý čas vŕtania.

Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a takisto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.

Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.

Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú účtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu práca vypočítané na základe predbežnej objednávky.

Pri vŕtaní nad d=250mm zarátame do ceny aj odľahčovacie vrty.