Inšpekčná skúška kamerou – kanalizácie

Cenník

cestovné ( osobné auto )0,35€ bez DPH / km
cestovné ( dodávka )0,60€ bez DPH / km
2 krát zamestnanec15 € bez DPH / osoba / hodina + každá začatá hodina) , nájom prístroja podľa cenníka