Prenájom / 254. Naftový ohrievač Master B 35 CED

254. Naftový ohrievač Master B 35 CED

Výkon10 kW
Spotreba paliva1 kg/h
Hmotnosť 17 kg
Cena18 € / deň
Doprava0,7 € / km