Prenájom / 161. Multimeter MD-420

161. Multimeter MD-420

Voľba rozsahuautomatická
AC napätie 2–300 V
DC napätie200 mV – 300 V
Cena10 € / deň
Doprava0,7 € / km
Kaucia50 €