Prenájom / 145. Pákova lamačka dlažby

145. Pákova lamačka dlažby

Max. dĺžka lomu31 cm
Lámacia síla4 100 kg
Hmotnost29 kg
Cena18 € / deň
Doprava0,7 € / km
Kaucia100 €