Prenájom / 115. Nivelačný pristroj – Leica Sprinter 250M

115. Nivelačný pristroj - Leica Sprinter 250M

Meranie vzdialenostiaž do 100 metrov
Presnosť0.7 mm
Cena26 € / deň
Doprava0,7 € / km